Vastuullisuus

TAVOITTEENA HIILINEUTRAALIT KAUPPAKESKUKSET 2030

 

Me Triossa uskomme, että vastuullisuus rakentuu oikeista teoista. Aivan yhtä tärkeää on myös kertoa näistä teoista avoimesti ja läpinäkyvästi.

Teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että energian- ja vedenkulutuksemme vähenisi. Seuraamme kiinteistön energian- ja vedenkulutusta ja teemme pikaisia korjausliikkeitä näihin havaintoihin perustuen. Kun teemme rakennuksessa tarvittavia korjaustoimenpiteitä, otamme aina huomioon mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen.

Kaikki Triossa käyttämämme sähkö on vihreää sähköä. Osan käyttämästämme energiasta pystymme tuottamaan itse, sillä syksyllä 2021 katollemme asennettiin aurinkopaneelit. Katolle asennetut 323 aurinkopaneelia tuottavat noin 100 MWh sähköä vuodessa ja tämä energia hyödynnetään muun muassa hissien ja liukuportaiden pyörittämiseen sekä yleisten alueiden valaistukseen.

Vuonna 2021 Trion kattopäällyste vaihdettiin Noxite®-bitumikatteeksi, joka poistaa ilmasta haitallisia epäpuhtauksia. Auringon UV-säteily aktivoi katon pintasirotteessa olevan titaanioksidin, joka muuttaa typenoksidit nitraatiksi. Se taas huuhtoutuu sadeveden mukana katolta pois. Vaalean kattomateriaalin ansiosta myös aurinkopaneelit toimivat katolla paremmin.

Tavoitteenamme on vähentää energiankulutusta 10 % vuosina 2019–2025. Tämä tarkoittaa, ettei vuonna 2025 tulisi Triossa kulua enempää sähköä ja lämpöenergiaa kuin 121 kWh/m2 vuodessa. Vuonna 2021 kulutuksemme oli 170,9 kWh/m2.

Vedenkulutuksen osalta tavoitteenamme on, että kävijämme kuluttavat alle 5 litraa vierailijaa kohden vuositasolla. Triossa vedenkulutus oli 5,7 l / vierailija vuonna 2021, joten tavoitteena on vähentää vedenkulutusta 0,7 l / vierailija vuoteen 2025 mennessä.

Triolle on myönnetty BREEAM In-Use -ympäristösertifiointi Very Good -tasolla. Sertifiointi koskee sekä keskuksen teknisiä ominaisuuksia että ylläpitoa. BREEAM In-Use on kansainvälinen rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä, joka tähtää rakennuksen käytön ympäristövaikutusten vähentämiseen ja terveellisempien tilojen kehittämiseen.

Tavoitteita ja tekoja vastuullisuuden puolesta

Osana Cityconia Trio noudattaa yhtiön vastuullisuusstrategiaa. Tavoitteenamme on tehdä meille ja planeetallemme tärkeästä kestävästä toimintamallista luontainen osa koko yrityskulttuuriamme. Vastuullisuus rakentuu oikeista teoista, ja tästä osoituksena vuonna 2017 Citycon päivitti vastuullisuusstrategiansa. Uudistettu strategia kannustaa yhä näkyvämpiin ympäristötekoihin ja haastaa määrittämään kunnianhimoiset pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet meille ja sidosryhmillemme. Olemme tarttuneet tähän haasteeseen ja määrittäneet selkeät, konkreettiset tavoitteet, jotka haluamme saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Nämä tavoitteet muodostavat koko vastuullisuustoimintamme perustan. Strategiamme pohjautuu pitkän aikavälin vastuullisuuslupauksiemme neljään prioriteettialueeseen:

 

HIILINEUTRAALIUS

VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE

Ymmärrämme, että rakennukset aiheuttavat suuren osan maailman hiilidioksidipäästöistä ja energiankulutuksesta. Kiinteistöalalla on mahdollisuus vähentää kiinteistöjen ylläpitokuluja ja samalla pienentää energiaan liittyviä ympäristövaikutuksia. Päivittäisessä työssämme pyrimme vähentämään energiankulutusta, parantamaan tehokkuutta ja tuottamaan puhdasta uusiutuvaa energiaa. Energiakustannusten aleneminen ja uusiutuvan energian tuotanto paikan päällä parantavat kannattavuutta ja lisäävät kiinteistöjen houkuttelevuutta sekä kilpailukykyä.

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 

SAAVUTETTAVUUS

KANNUSTAMME IHMISIÄ KÄYTTÄMÄÄN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ TAPOJA LIIKKUA

Kauppakeskusten hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat olennainen osa paitsi vastuullisuusstrategiaamme mutta myös kokonaisstrategiaamme. Kaikki kauppakeskuksemme ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, ja tavoitteena on, että ne ovat saumaton osa kaupunkien joukkoliikennejärjestelmiä. Kaikkiin kauppakeskuksiimme pääsee linja-autolla, ja kauppakeskuksista kymmenen on metrolinjan, 17 junaradan ja kuusi raitiovaunuliikenteen reittien varrella. Lisäksi pyrimme siihen, että kauppakeskuksissamme on mukava käydä kävellen, pyöräillen ja sähköautolla. Kauppakeskuksista 87 % on osoittanut turvalliset tilat pyörien pysäköintiä varten, ja neljässä kauppakeskuksessa on sähköpyörien latauspisteet. Niissä kaupungeissa, joissa on kaupunkipyöräpalvelu, toimimme aktiivisesti sen hyväksi, että saisimme kaupunkipyöräaseman kauppakeskuksen läheisyyteen.

Pitkän aikavälin päätavoite: Kaikkiin kohteisiimme on hyvät joukkoliikenneyhteydet, ja kannustamme ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisiä kulkutapoja. Vuoteen 2030 mennessä suurin osa kävijöistä käyttää joukkoliikennettä, polkupyörää tai sähköautoja tai saapuu kauppakeskukseen kävellen.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 

MIELLYTTÄVYYS JA TURVALLISUUS

KÄVIJÄT, ASIAKKAAT JA TYÖNTEKIJÄT VIIHTYVÄT KAUPPAKESKUKSISSAMME

Yhteistyö vuokralaisten kanssa on tärkeää vastuullisuustavoitteidemme saavuttamisen kannalta. Autamme ja rohkaisemme vuokralaisiamme osallistumaan vastuullisuustyöhömme esimerkiksi kannustamalla heitä ottamaan energiatehokkuuden huomioon myymälöiden muutostöissä, tarjoamalla kierrätysneuvontaa heidän henkilöstölleen ja kutsumalla heitä mukaan nuorisoyhteistyöhömme, jonka tavoitteena on tehdä kauppakeskuksistamme kaikille kävijöille mukavia ja viihtyisiä paikkoja. Olemme aktiivisessa viestintäyhteydessä vuokralaistemme kanssa. Meillä on vuokralaisten käyttöön tarkoitettu verkkoportaali, johon on koottu laajasti tietoa eri aihealueista aina turvallisuudesta kierrätykseen ja jätehuoltoon.

Pitkän aikavälin päätavoite: Vuokralaisten tyytyväisyys turvallisuuteen, saamaansa palveluun ja meidän asiakaspalveluhenkisyyteemme on jatkuvasti yli 90 %. Lisäksi kävijöiden kauppakeskuksessa viettämä aika pitenee.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 

ERINOMAINEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

PARHAAT KÄYTÄNNÖT VAKIOTOIMINTATAVOIKSI

Vastuullisuustavoitteidemme saavuttaminen edellyttää, että parhaat käytännöt otetaan käyttöön. Käytännössä se merkitsee sitä, että opimme toisiltamme ja jaamme toimivia käytäntöjä ja ideoita maiden sekä toimintojen rajojen yli. Vastuullisuuskehitystä arvioidaan konsernitasolla neljännesvuosittain, mikä mahdollistaa projektien ja prosessien tarkan seurannan. Olennainen osa erinomaista käytännön toteutusta on saada kiinteistöillemme BREEAM In-Use sertifiointi

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon toteuttaa parhaita vastuullisuuskäytäntöjä selkeän suunnitelman mukaisesti ja seuraa saavutettuja tuloksia

Strategian toimeenpano lähivuosina:

Lisätietoa Citycon Oyj:n vastuullisuudesta